Autvideo 1

Dagvoorzitter Annelies Spek en NVA-ambassadeur Jasper Wagteveld lichten de nieuwe zorgstandaard Autisme toe

Dagvoorzitter Annelies Spek en NVA-ambassadeur Jasper Wagteveld geven een toelichting op de nieuwe zorgstandaard voor Autisme 2018. Hierover is op 22 februari 2018 een symposium gehouden in Bildung.city in Amsterdam Duivendrecht. Het filmpje is van 21 februari 2018.

Lezing Lentis Publieksacademie over volwassenen en ouderen

Psycholoog en klinisch neuropsycholoog in opleiding Ineke Davids van het Autisme Team Noord Nederland van Jonx Lentis geeft een lezing  over autisme bij volwassenen en ouderen. Dit is de derde lezing in de Lentis Publieksacademie over Autisme d.d. 18 april 2016 in Groningen.

Verschillen tussen jongens en meisjes betreffende autisme

Wat doet een neuropsycholoog?

Neuropsychologie houdt zich bezig met de functies van het brein en de relatie daarvan met gedrag.

Bij autisme doet een neuropsycholoog regelmatig onderzoek. Om welke onderzoeken gaat het en wat kan een onderzoek opleveren? Jan Peter Teunisse, klinisch neuropsycholoog bij het Dr. Leo Kannerhuis en lector Autisme bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen is te gast in dit filmpje. Er wordt uitgelegd hoe de informatieverwerking gaat in de hersenen en nieuwe ontwikkelingen in de neuropsychologie worden belicht aan de hand van een casus van een 21 jarige jongen die vastloopt in zijn werk.

Verschillen tussen jongens en meisjes betreffende autisme

Over het algemeen kan worden gesteld dat er  verschillen zijn tussen jongens en meisjes met autisme. Meisjes vertonen minder repetitief gedrag. Dit is herhalen van lichamelijke bewegingen zoals het fladderen met de handen of het bewegen van het hoofd bij enthousiasme. Ook zijn meisjes met autisme breder geïnteresseerd dan jongens met autisme. Hun neiging om zich op een activiteit te storten is kleiner. Wat betreft het sociale gedrag en de communicatieve vaardigheden waren er geen verschillen.

De verschillen hebben te maken met verschil in hersenstructuur. Het motorische gedeelte van de hersenen werkt anders bij jongens dan bij meisjes waardoor hun bewegingen anders zijn en het relatief lage repetitieve gedrag bij meisjes verklaart. De wetenschappers van de Stanford Universiteit die het onderzoek deden vermoeden dat er veel meisjes met autisme zijn bij wie de diagnose niet is gesteld, omdat hun gedrag zo anders is dan jongens met dezelfde aandoening. Het onderzoek in Molecular Autism in de Daily Mail  kan hier mogelijk verandering in brengen in de toekomst.

 

Bron: Nu.nl

verschillen tussen jongens en meisjes betreffende autisme

Signalen autisme 0-7 jaar

Signalen autisme 0-7 jaar

Checklist Autism for Toddlers (CHAT) is een hulpmiddel om kinderen tussen 16 en 30 maanden te screenen op een vorm van autisme. De originele versie is ontwikkeld door neuropsychologen Diana Robins en Deborah Fein en klinisch psychologe Marianne Barton. Er is een update van de revisie van december 2013. Er worden 20 vragen gesteld aan de ouders.

Vroege signalen via videobeelden kunnen zijn: geen sociale glimlach (die begint meestal bij zes weken), weinig sociale interactie, weinig interesse in mensen-terugtrekkend gedrag, weinig oogcontact,  weinig variatie in gezichtsuitdrukkingen.

Redenen tot zorg kunnen zijn: weinig brabbelen (1e jaar), niet of nauwelijks wijzen en geen gebaren maken, nog geen losse woordjes zeggen bij 1,5 jaar (normaal beginnen dan de eerste twee-woordzinnen), nog geen twee-woordzinnen maken als het kind twee jaar is.

Autistische baby's hebben meestal weinig zin in dingen die baby's zonder autisme wel doen, zoals: mama nadoen, in de handjes klappen, samen vrolijk doen, kijken naar andere kinderen.

Een ander signaal kan zijn een zekere overgevoeligheid voor geluid of aanrakingen en een slechte reactie op veranderingen. Soms is er de ontwikkeling van agressief gedrag zoals bijten en slaan. Bekend is ook het verschijnsel dat een autistisch kind steeds dezelfde dingen herhaalt zoals voorwerpen op een rij zetten of steeds het lichtknopje aan en uit doen. Dit noemen wij stereotiep gedrag.

Bron: Justine Pardoen in Ouders Online.

Signalen autisme 0-7 jaar

Filmpje What We Know about Autism

Signalen autisme 0-7 jaar

Hoe de CHAT lijst te hanteren?

Er worden 9 vragen aan de ouders gesteld en er zijn 5 aandachtspunten ter observatie van de peuter tijdens een consultatie bij de huisarts of het consultatiebureau. De lijst is ontwikkeld door Simon Baron Cohen van het psychiatrisch instituut van de University of London in samenwerking met Christopher Gillberg, kinderpsychiater aan de Universiteit van Göteborg tijdens de raadpleging.

De vijf sleutelindicatoren zijn: sociale interesse, sociaal spel, verbeeldingsspel, protodeclaratief wijzen en gedeelde aandacht. Indien er op twee of meer van deze sleutelvragen neen wordt geantwoord, is er een vermoeden van autisme.

Bron: site van gezondheid.be

Wendy Chung

Wendy Chung is een klinisch en moneculair geneticus en arts. Ze geeft leiding aan het klinisch genetisch programma aan de Columbia Universiteit en doet dienst als de Kennedy Family Associate Professor of Pediatrics en heeft circa 300 artikelen en 50 hoofdstukken geschreven. Ook heeft ze verschillende onderscheidingen gewonnen als arts, onderzoeker en professor.

Ze geeft ook leiding aan het klinisch onderzoek aan de Simons Foundation Autism Research Initiative, waar ze de belangrijkste onderzoeker is van de Simon's Variation in Individuals Project. Hier werkt ze aan het gedrag, de breinstructuur en de functies bij mensen met genetische variaties die verband kunnen houden met autisme. Bij de behandeling van kinderen met autismespectrumstoornissen en intellectuele afwijkingen, gebruikt ze geavanceerde genomische diagnostieken om de genetische basis van neurologische toestanden te onderzoeken. Ze denkt na over de emotionele en ethische vraagstukken rond genetische medische wetenschap en genetisch testen.

 

Het filmpje hiernaast laat haar speech zien van april 2014 voor TED2014

 

Colette de Bruin en haar lezingen

Colette de Bruin is  gedragsdeskundige autisme en werkzaam in de methodiek "Geef me de vijf". Zij is zowel professional als ervaringsdeskundige. Verder is ze ook werkzaam als ambulant begeleider in gezinnen waar sprake is van kinderen met autisme met al dan niet een verstandelijke handicap. Colette is moeder van 5 autistische pleegkinderen en opgevoed door een vader met het syndroom van Asperger.

Haar instelling is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook is zij de eerste winnaar van de autismevriendelijkheidsprijs.

Haar lezingen heten: "De aanpak bij autisme" en "Dit is autisme" en sluiten aan bij haar nieuwe boek waarbij haar methodiek wetenschappelijk onderbouwd is. Tijdens een lezing krijg je inzicht in de oorzaak van autisme, waardoor je het begrijpt en de bewezen praktische aanpak van "Geef me de vijf" kunt toepassen.

Bron: www.graviant.nl/colette-de-bruin en www.geefmede5.nl/lezingen/zorg