Autisme bij allochtone kinderen

Autismespectrumstoornissen lijken in alle culturen en alle lagen van de bevolking evenveel voor te komen. Wereldwijd wordt ASS via dezelfde criteria vastgesteld en deskundigen gaan ervan uit dat het een cultuuroverstijgende stoornis is. Naar het gebruik van zorg door migrantenkinderen met ASS in Nederland is een aantal kleinschalige onderzoeken gedaan. Daaruit blijkt dat migrantenkinderen met ASS ondervertegenwoordigd zijn in zorginstellingen. Het aantal kinderen in de zorginstellingen voor ASS met een Marokkaanse of Turkse achtergrond is de helft  van het verwachte aantal kinderen op grond van CBS-cijfers (Begeer, 2009). Ook op basisscholen wordt bij kinderen met een migrantenachtergrond minder vaak ASS vastgesteld. Uit het PRIMA-cohortonderzoek in 2004 en 2005 bleek dat leraren vaker ASS vaststelden bij zorgleerlingen met een of twee Nederlandse ouders en bij leerlingen met hoger opgeleide ouders dan bij migrantenkinderen

Professionals herkennen ASS minder snel bij migrantenkinderen dan bij autochtone kinderen. Wellicht komt dat doordat professionals bij migrantenkinderen met communicatieve problemen eerder denken aan een taalachterstand dan aan ASS. Ook de sociale problemen die kenmerkend zijn voor ASS kunnen worden gezien als aanpassingsproblemen van een minderheid aan de cultuur van de meerderheid.(Begeer,2009)

Uit het promotieonderzoek van Zwirs,(2006) bleek dat migrantenouders minder gedragsstoornissen bij hun kinderen signaleerden en dat migrantenkinderen met gedragsstoornissen minder vaak behandeld werden voor deze problemen dan autochtone kinderen.

Sommige ouders uit migrantengezinnen werken minder gemakkelijk mee aan het behandelingstraject omdat ze niet inzien dat een kind met ASS nog wel veel kan leren. Zij verwachten dat de behandeling weinig verbetering zal brengen.

Op de site www.heeftmijnkindautisme.nl van het Dr. Leo Kannerhuis staat een zelftest voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1-6 jaar. Met behulp van een vragenlijst kunnen ouders die zich zorgen maken over het gedrag van hun kind, kijken of er mogelijk sprake is van ASS. De zelftest is beschikbaar in het Nederlands, Turks en Marokkaans-Arabisch.

Kenniscentrumexpert Albert Boon ontwikkelde een toolkit voor hulpverleners met aanbevelingen om diagnostiek en behandeling van allochtone kinderen te verbeteren. De toolkit bestaat uit praktische adviezen, gebaseerd op de kennis van patiënten, ouders, huisartsen, zorgcoördinatoren en hulpverleners in de specialistische ggz

Bron: site Nederlands Jeugd Instituut.

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.