Werkgroep Arbeidstoeleiding

De werkgroep Arbeidstoeleiding van de Academische Werkplaats Autisme “Samen Doen” stelt de vraag : “Hoe kunnen optimale begeleiding en adviezen helpen bij succesvolle arbeidsparticipatie van mensen met autisme en een normaal tot hoog IQ, waardoor de kwaliteit van bestaan toeneemt?” De werkgroep inventariseert best practices en netwerken, doet onderzoek naar de informatiehehoefte van mensen met autisme en voert een studie uit onder een groep jongvolwassenen die sinds hun kindertijd gevolgd is, om te kijken wat succes- en faalfactoren zijn voor participatie. Uit eerder onderzoek blijkt dat het voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis een stuk lastiger is om werk te vinden en te behouden dan voor anderen in de beroepsbevolking. Ongeveer 20 tot 25% lukt het om blijvend te participeren in werk. De werkgroep Arbeidstoeleiding wil een hulpmiddel in de vorm van een webtool of online gids ontwikkelen, waarop mensen met ASS, maar ook ouders, werkgevers of zorgverleners op een makkelijke manier precies die informatie kunnen vinden waaraan zij behoefte hebben. Maar is hier ook draagvlak voor? De werkgroep presenteert de resultaten van een eerste behoeften- onderzoek door een studente van Hogeschool Rotterdam.

Er is gekeken naar wat nu de specifieke informatiebehoefte is van jongvolwassenen met ASS rond het thema autisme en arbeidsparticipatie. Ook is onderzocht op welke manier mensen met ASS deze informatie willen ontvangen en aan welke voorwaarden dit moet voldoen.

Uit het onderzoek blijkt dat er vooral behoefte is aan praktische en concrete informatie over de huidige of toekomstige werkplek en aan een gerichter aanbod van vacatures specifiek voor mensen met autisme. Dit soort vacatures blijken binnen het reguliere aanbod moeilijk te vinden. Ook kwam naar voren dat de jongvolwassenen met ASS informatie willen over de mate waarin werkgevers ervoor openstaan om mensen met ASS in dienst te nemen. Daarnaast is er behoefte aan informatie over persoonlijke thema’s, zoals erkenning van de beperkingen die een ASS met zich meebrengt. Uit de contacten met hulpverleners en werkgevers blijkt nog veel onbegrip, terwijl juist deze mensen vaak een sleutelrol spelen bij het zoeken, vinden en behouden van werk.

Er is behoefte aan een online gids om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Naast vacatures specifiek voor mensen met autisme moet deze informatie voor werkgevers bevatten, zodat de afstand tussen werkgever en werknemer met autisme kleiner wordt. Belangrijk voor een bruikbare tool zijn concreet taalgebruik en een overzichtelijke prikkelarme vormgeving.

Nog steeds is er bij professionals veel onwetendheid over autisme. Voor mensen met een beperking is veelvuldig vastgesteld dat het hebben van werk en het gevoel “erbij te horen” gunstige effecten laten zien op de mentale gezondheid en de kwaliteit van leven. Door te  participeren in het arbeidsproces worden mensen met ASS minder gezien als “psychiatrische patiënt”met alle bijbehorende beelden en belemmeringen die dat in het sociale verkeer oplevert. In de dagelijkse praktijk blijkt de aandacht voor dit soort belemmeringen een ondergeschoven kindje. Hulpverleners zoals medewerkers van het UWV, de gemeente of detacheringsbureaus, maar ook leidinggevenden  en werkgevers worden genoemd als personen die niet goed weten wat autisme nu eigenlijk inhoudt.

Er is dus behoefte aan begeleiders die verstand hebben van autisme. Juist werkgevers en hulpverleners moeten inspelen op de specifieke behoeften van de cliënt, omdat er vanwege de ASS weinig ruimte tot aanpassing in communicatie en gedrag mogelijk is. Dit vraagt om een andere kijk en het durven onderzoeken van de mogelijkheden over de grenzen van een standaard interventie heen, gericht op de mogelijkheden van de cliënt en niet op de beperkingen. De specifieke behoeften moeten voor waar aangenomen worden en samen met die ander te bedenke wat nu het beste te doen. Juist dit kan ervoor zorgen dat mensen binnen hun eigen mogelijkheden kunnen participeren in deze maatschappij.

Conclusie:

Er is dus duidelijk behoefte aan een online gids, maar dat kan de persoonlijke begeleiding door iemand met verstand van zaken niet vervangen. Er zijn nog te veel professionals in de begeleidingspraktijk en in het werkveld die te weinig kennis hebben over autisme. Op beide fronten is dus nog veel te winnen en daar zal de werkgroep Arbeidstoeleiding zich in de komende jaren voor inzetten.

De werkgroep Arbeidstoeleiding maakt deel uit van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen. De NVA is actief betrokken bij de Academische Werkplaatsen Autisme Reach Aut en Samen Doen. In deze werkplaatsen vindt samenwerking plaats tussen wetenschap, praktijk en ervaringsdeskundigheid.

Meer informatie:

Reach-aut.nl en Autisme-samendoen.nl

Bron: Jolijn Spuls, HBO verpleegkunde en Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, Jeanet Landsman, senior onderzoeker toegepast gezondheidsonderzoek, UMCG, Harald Miedema, Lector Arbeid en Gezondheid Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam.

Voor meer informatie over dit onderzoek en/of de webtool kunt u contact opnemen met Harald Miedema, lector Arbeid en Gezondheid, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam

E-mail: h.s.miedema@hr.nl

Afbeeldingsresultaat voor reach aut         Afbeeldingsresultaat voor reach aut

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.