Theo Peeters: over het TEACHH Programma

Gepubliceerd april 17, 2015 door

Theo Peeters TEACCH programma en de praktijk als ouder/verzorger

Wat ga ik allemaal niet zeggen. Die uitnodigt tot Nederigheid, begrijpen expert noemen in Autisme. Zoals deze persoon denkt dat hij de maan gevangen heeft. Professional met specialisatie, doctoraat, verdient ook een doctoraat en kennis van kringen, Probleem van gebrek en nederigheid. Moed hebben om deze dingen tegen de ouders te zeggen.

Teach Programma
Een specifiek op autisme spectrum stoornissen afgestemde methodiek. TEACCH staat voor “Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children”. De methodiek is opgebouwd in een zestal stappen, waarvan de 1e: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt. De 6 stappen: 1. Wat autisme is en het vertrouwd raken met een werkelijkheid die eigenlijk niet invoelbaar is; 2. Het concreet en duidelijk vaststellen wat bij dit ene kind (dus verbijzondering) aan mogelijkheden zichtbaar zijn; 3. Het realiseren van aansluitende (dag)schema’s, ritmes, ordening/structuur voor dit ene kind; 4. De ondersteuners duidelijk maken wat ze aan kunnen treffen en hoe daar mee om te gaan, ook hier weer aansluitend bij de leefwereld van dit kind; 5. Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schema’s en rollen; 6. Het gebruik maken van de bijzondere interesses van de cliënten zelf. Centraal is de gedachte dat voor elke persoon met ASS-problematiek een afzonderlijke ondersteuningswijze kan worden gevonden, zonder de betrokkene vast te leggen in kant-en-klare structuren en (picto-)systemen. Zo helpt TEACCH in zelfverwerkelijking. De zes stappen krijgen vorm in drie te onderscheiden fasen: 1.Het bieden van maximale veiligheid als basis – heeft gevolgen voor ruimte, tijd, plaats en mate van concrete aanwezigheid en ondersteuning. 2. Dat wat de cliënt geleerd heeft wordt stukje bij beetje uitgebreid naar aansluitende ruimten binnen de setting. 3. Dat wat de cliënt in de ene setting heeft geleerd, uitbreiden naar alternatieve leef/werkruimten. In deze fasen kan er voor ruimte, tijd, activiteiten en hanteren van beschikbare relaties individueel gekeken worden naar mogelijkheden.

The effect of Autism on the family. Het effect van moeders op kinderen. Stress die begrepen moet worden. Teach is een en al methodiek Kot popen. Wetenschapsfilosoof, waarde van observeren vervolgt. Mits u het begrijpt, laat het observeren, kijk voor ik u hier op antwoord. Elke wetenschap verstrekt uit een ethisch principe. Mensen met Autisme zijn erg kwetsbaar.

Stap 1: Proberen persoon van binnen te begrijpen.

Stap 2. Observeren

Ijsberg, symbool voor aanpak, Top = Symptoom.

Stressproblemen voor mensen met communicatie, Diep begrijpen van Autisme is het begrijpen van de essentie.

Mensen met Autisme over het algemeen visuele denkers. Geschikt voor mensen met Autisme. Waarom te begrijpen. Structuur. Macht van de voorspelbaarheid. Geen controle over eigen keuzes

Leidt naar een plaats maar weet niet op voorhand waarheen. De macht van voorspelbaarheid, eerste stap in de ontwikkeling van zelfstandigheid. Structuur, lijkt een technisch woord. Na 3 jaar experiment klaar. Geld was op politieke lobby. Boer die met laarzen in de aarde ging. Kwalitatieve verschillen in ontwikkeling voor communicatie. Men nodigde alle uit i.v.m. Met misverstanden willen jullie, 2/3 dagen een lezing praten over Autisme en ethiek.

Kwaliteit van omgang met ouders fenomenaal. Teleurgesteld, nee het resultaat was nog beter dan ik gedroomd had. De professionele mensen die durven samenwerken.

Methode een goede kennis van Autisme het gevolg van observaties en niet omschreven theorieën. Het kind bereiken via de ouders. Expert, professionals zijn de leerlingen. Ze hebben elkaar nodig voor wederzijdse emotionele ondersteuning. Professional die een gemakkelijke taak heeft en door een professional die mensen met Autisme begeleidt. Door een professionele en professionele onderwerpen. 2 vormen van intelligentie. Wij in de vormingen, testen en ontwikkelen van programma’s Professionals selecteren enkele vakken. Generalist in mensen van Autisme in scholen van Hoger onderwijs. Autisme een officiële status met een vorm van respect. Research en theoretische kennis van Autisme. Ze dachten van zichzelf dat de experts in verhalen verschilden erg van elkaar.

Gediplomeerde Professionals.
Parentectiomie. Ouders beslisten. Goede diagnose en onderzoek, Vaak kijken waar een kind een diagnose heeft. Opvoeding gebaseerd op verduidelijking. Autisme begrijpen van binnenuit.

Protagroras. Bed van een zeker formaat.

Programma dat echt aangepast is aan het niveau van een persoon met Autisme.

Persoon met Autisme cultureel erfgoed meegeven.

Belangrijkste aanpassingen moeten komen voor de maatschappij, wij helpen hun te conceptualiseren. Meer en meer goed functionerende professionals, krijgen een vorming.

Half vol/Half Leeg glas. Kleine basis van begrijpen. Enthousiasme van een kind, Op een normale manier wat aanwas kunenn gebruiken. Wetenschappelijk contact om de controle en zelfstandigheid toch te vergroten. Stel u eens in goede diagnostiek

Programma:

Voorzieningen voor volwassenen met Autisme, coördineren. Die verantwoordelijk waren voor de Horizontale continuïteit, belangrijke factor om stress te verminderen. Professionals moeten weten dat Autisme een neurologische basis heeft, niet verkeerde opvoeding.

  1. Autisme creëert een speciale stress
  2. Ouders hebben nog andere zorgen buiten het Autistisch kind.
  3. Het gezin integreert in de maatschappij

Financiële problemen

Bedenken van een programmatie je doet zoveel, dan kan ik rustig mijn bier drinken. Praten over moeilijkheden en mislukking. Gids, niet noodzakelijk een expert. Geen professionele geheimen. Ouders bijwerken.